WYSZUKIWARKA
 

DOBIERZ WINO
 

NOWOŚĆ
 

SŁOWNIK KONESERA
 
 
 

 

Regulamin Sklepu

Informacje ogólne

1. Winakonesera.pl  to sklep internetowy prowadzony przez firmę:
plettac Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki 31

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000207814. Spółka Plettac Distribution Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 2,3 mln, opłacony w całości.
NIP 821-16-49-055
tel.062/586 06 40 fax 062/586 06 50

2. Najwyższa jakość naszych produktów wynika z faktu, że wina jakie znajdziecie Państwo w naszym sklepie zostały zabutelkowane w winnicach, w których je wyprodukowano.
3. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu winakonesera.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu winakonesera.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
5. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi zakupów w sklepie może dokonać jedynie osoba, która ukończyła 18-ty rok życia i dlatego w formularzu rejestracyjnym należy podać swoją datę urodzenia.
6. Kurier dostarczający towar ma obowiązek sprawdzić tożsamość osoby odbierającej przesyłkę oraz ma obowiązek odmówić wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

Zamawianie towaru

1. Zamówić towar można jedną z następujących dróg:
o    przez stronę www - wybierając kolejne towary w sklepie i wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej
o    wysyłając zamówienie e-mailem na adres zamowienia@winakonesera.pl podając nazwę, numer produktu, ilość, cenę, numer klienta lub jeśli jeszcze nie został nadany dane zamawiającego (firma / nazwisko, imię, data urodzenia, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub adres e-mail) oraz adres dostawy (firma / nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres zamawiającego
o    wysyłając zamówienie faksem pod numerem   062/586 06 50  podając dane jak w przypadku zamówienia przez e-mail
o    składając zamówienie telefonicznie pod numerem   062/586 06 40  w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 8.00 – 16.00
2. Każdy zakup dokumentowany jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym. Faktura VAT może być przesłana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub dostarczona w formie tradycyjnej.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności z RODO). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach znajdują się w zakładce RODO - Ochrona danych osobowych.
4. Plettac Distribution sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
5. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres : zamowienia@winakonesera.pl lub w formie pisemnej na adres : Plettac Distribution Sp. z o.o. ul.Kościuszki 31  63-500 Ostrzeszów na koszt Plettac Distribution Sp. z o.o.
6. Plettac Distribution sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Plettac Distribution sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Plettac Distribution sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
8. Prowadzimy również sprzedaż hurtową dla firm posiadających koncesję (hurtownie, sklepy, hotele, restauracje) – w celu poznania szczegółów prosimy o e-mail na adres info@winakonesera.pl, kontakt telefoniczny pod numerem  062/586 06 40  lub faksem pod numerem  062/586 06 50.

Potwierdzenie zamówienia

1. Po złożeniu zamówienia zostanie przesłana na adres e-mail klienta automatyczna informacja o złożeniu zamówienia. Po sprawdzeniu stanu magazynu Dział Obsługi Klienta wysyła do zamawiającego informację o przyjęciu zamówienia (zawiera ona wybrane pozycje, adres dostawy, wartość towaru po ewentualnych korektach), z prośbą o jego sprawdzenie i potwierdzenie. Do momentu otrzymania potwierdzenia realizacja zamówienia jest wstrzymana.
2. Sprzedawca może również starać się uzyskać potwierdzenie drogą telefoniczną i zastrzega sobie prawo odmowy realizacji takiego zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane zamawiającego.

Program lojalnościowy

1. Zależy nam na tym aby nasi klienci wracali do nas na kolejne zakupy i dla nich właśnie został opracowany program lojalnościowy.
2. Zakup określonych produktów w naszym sklepie powoduje, że na indywidualnym koncie klienta zapisywana jest odpowiednia liczba punktów lojalnościowych (ilość punktów należnych za zakup danego produktu jest podana wraz z innymi danymi szczegółowymi dot. danego towaru).
3. Klientowi, który uzbiera określoną ilość punktów przysługuje upust zgodnie z poniższą tabelą:

> 10pkt 1,00%
> 20pkt 2,00%
> 32pkt 3,00%
> 45pkt 4,00%
> 60pkt 5,00%
> 78pkt 6,00%
> 100pkt 7,00%
> 130pkt 8,00%
> 170pkt 9,00%
> 220pkt 10,00%
> 280pkt 11,00%
> 350pkt 12,00%
> 430pkt 13,00%
> 520pkt 14,00%
> 600pkt 15,00%
4. Podane upusty obowiązują już od pierwszego zakupu tzn. zamawiającemu po raz pierwszy towary, których łączna wartość punktowa wynosi np. 62 pkt. przysługuje upust w wysokości 5%. Każdy kolejny zakup powiększa stan konta punktowego klienta i tym samym zwiększa przysługujący mu upust.
5. Przyznane punkty są ważne przez kolejnych 12 miesięcy od dnia ich przyznania (np. punkty przyznane 15 września są ważne do 14 września następnego roku).
6. Ponadto, zebrane punkty klient będzie mógł zamienić na określone przez sprzedawcę towary, gadżety, upominki czy degustacje w naszej winiarni. Dokładne informacje na ten temat każdorazowo znajdą się na stronie internetowej.
7. Upusty wynikające ze stanu konta punktowego klienta obowiązują przy zakupach win, oliw, octów balsamicznych oraz kieliszków.

8. Upusty wynikające ze stanu konta punktowego nie sumują się z upustami wynikającymi z kuponów rabatowych, wyprzedaży i innych akcji promocyjnych.

Formy płatności

1. Przelew bankowy - prosimy o dokonanie przelewu kwoty podanej w potwierdzeniu (wartości zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki) na rachunek bankowy

Raiffeisen Bank Polska S.A. 94 1750 1019 0000 0000 0637 7262

w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po wpływie należności na nasze konto. W przypadku niemożności zrealizowania przez nas zamówienia z powodu aktualnych braków magazynowych lub innych przyczyn zawinionych przez sprzedawcę, wpłacona kwota będzie odesłana bez potrąceń w terminie najkrótszym z możliwych.
2. Gotówką za pobraniem - zapłata przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarczy towar.
3. System elektronicznych płatności on-line - system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie płatności online obsługiwany przez PayU S.A. Oferowane rozwiązanie płatnicze dostępne jest zarówno dla firm, jak też osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres e-mail i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. Po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie przekierowany na stronę PayU w celu dokonania płatności. Cały proces autoryzacji dokonuje firma PayU S.A. Dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, a termin tej weryfikacji nie jest zależny od sklepu. Zamówienie jest realizowane i wysyłane z chwilą potwierdzonej przez operatora realizacji płatności.

Przesyłka

1. Przy zakupie o wartości do 350 PLN – koszty przesyłki wynoszą 25,00 PLN.
2. Przy zakupie o wartości równej lub większej od 350 PLN – koszty przesyłki ponosi dostawca.
3. Przesyłkę odebrać może jedynie zamawiający lub inna osoba, która ukończyła 18 rok życia.
4. Kurier dostarczający przesyłkę ma prawo i obowiązek sprawdzić, czy osoba odbierająca przesyłkę ukończyła 18 rok życia. Gdy warunek ten nie zostanie spełniony lub osoba odbierająca nie jest trzeźwa kurier odmówi wydania przesyłki.

Czas realizacji

1. Standardowo czas realizacji potwierdzonego zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych.
2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. Klient jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Zwroty

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, po wypełnieniu formularza będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Nie można odstąpić od umowy, w których przedmiotem świadczenia będą rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostanie otwarte po dostarczeniu.
2. Szczegóły procedury zwrotu towaru znajdują się w pouczeniu będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.

3. Koszty odesłania towaru do sklepu ponosi konsument.

4. Adres wysyłki zwracanego towaru:

Dział Obsługi Klienta
plettac Distribution Sp. z o.o.
ul.Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów
z dopiskiem „ZWROT”

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Reklamacje

1. W obecności kuriera, przed odebraniem przesyłki należy upewnić się czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie i sprawdzić stan taśm, którymi oklejona jest przesyłka. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub naruszenia taśm, należy spisać z kurierem odpowiedni protokół, zatrzymać jego kopię i skontaktować się ze sprzedawcą pod nr tel. 062/586 06 40 .
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów magazynowych), reklamującemu zostanie zaoferowana redukcja ceny, inny produkt lub zwrot pieniędzy.
3. Adres wysyłki reklamowanego towaru:
Dział Obsługi Klienta
plettac Distribution Sp. z o.o.
ul.Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów
z dopiskiem „REKLAMACJA”
4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

 

MASZ PYTANIE?
 
INFOLINIA: 0801 000 330
 
Ania:
+48 62 586 06 65
 
 
 
 
 

MOJE KONTO
E-mail:
Hasło:
 

KOSZYK
Ilość artykułów: 0
Wartość artykułów: 0,00 PLN
 
 

KALENDARZ KONESERA
 
IMIENINY:
 
Dzisiaj
Wiktora i Eustachego
 
Jutro
Amelii i Jana
 
Pojutrze
Balbiny i Gwidona
 
  

Dostępny pod adresem www.winakonesera.pl sklep internetowy Wina Konesera prowadzony jest przez Plettac Distribution sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000207814. Spółka Plettac Distribution Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 2,3 mln, opłacony w całości.
 
Dane adresowe/kontaktowe:
Plettac Distribution sp. z o.o.
Wina Konesera
ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów
NIP: 821-164-90-55
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@winakonesera.pl lub pod numerem
telefonu: 62 586-06-65 lub 586-06-40 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

RODO - Ochrona danych osobowych